Fasády

Close

FREE QUOTE TODAY

Fill out the form below and get a free quote today.
Co děláme?

Kvalitním návrhem a odborně provedenou realizací systémového zateplení lze snížit tepelné ztráty obvodovou stěnou o více než 50% a zároveň zamezit pronikání hluku, pronikajícího z rušného městského prostředí za zdi naší ložnice. Fasáda je zároveň nejvýznamnějším prvkem budovy z hlediska jejího vzhledu, neboť celé stavbě dává osobitý charakter. Návrh fasády nespočívá jenom v rozmístění barev, ale jedná se o celkový koncepční návrh. Vyžaduje volbu správného technického řešení, použití a kombinaci vhodných materiálů.

Poskytujeme komplexní služby pro získání dotace Nová zelená úsporám.